MASSAGE VENDING

Gizmo Nordic tilbyder gratis at opstille massagestole med møntbokse under tilnavnet Massage Vending.

Vi tilbyder en række virksomheder frit at leverer, installerer samt servicerer massagestolene.

Kunden eller brugeren betaler så for benyttelse af stolene ved at indkaste kr. 20.- for et fuldstændigt 10 minutters massagepogram der kan individuelt kan reguleres med den tilhørende fjernbetjening med tydeligt LCD display, endvidere er møntboksen forsynet med et tydeligt display der viser tilbageværende massagetid i lysende LCD tal.

Vi varetager al service samt vedligeholdelse af stolene og påtager os det fulde ansvar for de opstillede massagestole.

Ved særlige lejligheder tilbyder vi endvidere en udbetalingsprocent op til 50% af omsætningen til opstillingsstedet afhængig af benyttelsgraden samt omsætningen massagestolen måtte indbringe på opstillingsstedet.

Et værdigt samarbejde er betinget af alle parters tilfredshed så en opstillingsaftale kan til en hver tid opsiges af såvel opstillingstedet eller Gizmo Nordic såfremt der måtte være grundlag herfor.

 


VENDING

• Gratis opstilling
• Fri service og vedligeholdelse
• Tilhørende møntboks
• 10 min. Luksus massage 20 kr.
• Automatisk programstart
• Medfølgende fjernkontrol m/LCD display
• Justerbar massage intensitet
• LCD display med resterende massagetid.
• Topkvalitet og lækkert design.